Leren is leuk!

Boerderij- en natuureducatie

Leren is leuk, hartstikke leuk zelfs! Vooral als je zelf ontdekt hoe de wereld in elkaar steekt. Thuis, op school of in het allerleukste leslokaal dat je je kunt voorstellen: een boerderij waar ze bewust boeren.

Dat ‘bewust’ gaat voor Henk en Jannie verder dan ‘de natuur is belangrijk’. Op Het Kamperriet is de boerderij onderdeel van de natuur en de natuur onderdeel van de boerderij. 

Afrika

Van de zwaluwen die elk jaar weer de lange reis van Afrika naar de boerderij afleggen en het leven in de sloten, tot de melkkoeien, de bijzondere geiten en de kippen die hun bijdragen leveren aan het boerenbedrijf. 

Voor Henk en Jannie zijn ze allemaal onderdeel van de schepping. En dus alle reden om zorg te dragen voor wat groeit en bloeit op het bedrijf en in de omgeving ervan. 

Natuur

De locatie van Het Kamperriet is een belangrijk onderdeel van het boerenleven. Als je in een natuurgebied je bedrijf mag uitoefenen, dan sta je regelmatig stil bij de schoonheid van de natuur en de pracht van het boerenleven. 

Lekker leren

Natuureducatie is niet voor niets een belangrijke pijler onder de activiteiten van Het Kamperriet. Schoolklassen die onze boerderij bezoeken leren van alles over de boerderij en de natuur in de omgeving.